Handhaving

casus handhaving

Groene parels bewaren? Handhaven of niet?

Omgevingsvergunningen voor kap verleend? Of juist geweigerd? Herplantplichten opgelegd? Controle van aanwezigheid bomen op Monumentale bomenlijsten, bomenbestemmingsplannen of anders? Of in het toekomstige Omgevingsplan of -visie?  Gemeentelijke organisaties zijn veel tijd kwijt aan het beoordelen en verstrekken van omgevingsvergunningen en het handhaven daarop. Ambtenaren signaleren dan tijdens hun rondgang misstappen of worden er door oplettende buurtbewoners op geattendeerd. Deze werkwijze is tijdrovend en niet gebiedsdekkend.

 

BOA gericht op pad

De BomenMonitor kan u helpen! We kunnen mutatiesignalering in het bomenbestand voor een groot deel automatiseren. Cobra koppelt bomen aan kadastrale percelen en duidt de vergunningsplichtige bomen. Verdwijnt zo’n boom? Dan volgt automatisch een melding naar uw ambtenaar. Zo maken we van handhaving een grotendeels geautomatiseerd proces en kan uw ambtenaar gericht op pad naar verdachte situaties.

 

Monitoren herplantplicht

Vaak geldt er ook een herplantplicht bij een omgevingsvergunning. De BomenMonitor kan automatisch controleren of deze herplant daadwerkelijk is gerealiseerd binnen de in de omgevingsvergunning opgenomen termijn. En of de herplant ook duurzaam gehandhaafd blijft!

 

Puntjes op de i

De BomenMonitor helpt dus om processen te verbeteren en te versnellen. De veelal beperkte middelen worden zo op de juiste plekken en op de juiste zaken ingezet. Op dit moment wordt het proces voor verschillende gemeenten ingericht en wordt er ‘proefgedraaid’ met historisch beeldmateriaal en vergunningsaanvragen uit het verleden. Zo zetten we de laatste puntjes op de i voor het proces.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via info@bomenmonitor.nl