iTree

casus Itree

De waarde van bomen in kaart

Bomen zijn vaak een kostenpost. Maar iedereen voelt aan dat ze het waard zijn: bomen voegen waarde toe aan onze leefomgeving! Maar hoe bereken je dat? En hoe weeg je die kosten en die baten tegen elkaar af? Wat nu als er om de een of andere reden toch een boom moet sneuvelen, hoeveel waarde gaat er dan verloren? En wat is dan die waarde en wat zijn die baten?

 

Cobra mede initiatiefnemer van iTree Nederland
Dat kan met iTree berekend worden. De experts van Cobra groeninzicht zitten samen met Bomenwacht, BTL Bomendienst en Terra Nostra in het ontwikkelteam van iTree Nederland. Dit team maakt de van oorsprong Amerikaanse methode geschikt voor de Nederlandse situatie. Dit doen we samen met vele gemeenten, Wageningen Universiteit, TU/Delft en Van Hall Larenstein, VHG en Stadswerk.

 

Het veld in of via de BomenMonitor?
Om de baten met iTree nauwkeurig te kunnen berekenen, zijn veel kenmerken nodig. Vaak betekent dat intensief veldwerk om alle boomkenmerken op te nemen. Maar veel van die kenmerken zijn ook te vinden in de BomenMonitor. Dat betekent dat we de waarde van alle bomen in een gebied kunnen berekenen. Ook van de bomen die niet of nauwelijks bereikbaar zijn!

 

Welke iTree-thema’s zitten in de BomenMonitor?
De BomenMonitor heeft van alle bomen de tot nu toe in iTree Nederland ontwikkelde baten gebiedsdekkend berekend. Hoeveel CO2 is vastgelegd? Hoeveel CO2 wordt jaarlijks vastgelegd? Hoeveel water wordt opgevangen? Wat is de kroonbedekking? Hoeveel fijnstof wordt jaarlijks afgevangen? De baten worden berekend op basis van globale kengetallen die uit verschillende iTree-projecten berekend zijn. Voor een precieze berekening per boom, exact volgens de iTree- methodiek, is veldwerk nodig. Hierbij moet gedetailleerd alle noodzakelijke kenmerken opgenomen worden voor verdere berekening.

 

Nog meer baten
Naast de baten uit iTree Nederland, brengt de BomenMonitor in beeld wat de de invloed van bomen op de temperatuur is. Ook kan de data uit iTree worden gebruikt om de invloed van bomen op hun omgeving in beeld te brengen.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via info@bomenmonitor.nl