Insectenbomen

casus bijen

To bee or not to bee

Het gaat niet goed met de bijenstand in Nederland, dat is algemeen bekend. En in het kielzog van die bijen gaat het niet goed met alle (nuttige!) insecten in Nederland. Insecten, en met name bijen , staan aan de basis van de voedselpiramide. Ze zorgen voor het bevruchten van onze gewassen en hebben daarmee een cruciale positie in onze eigen voedselketen.

 

De bij als ambassadeur
Het is essentieel dat we onze leefomgeving zo inrichten, dat wilde bijen er optimaal kunnen leven en bewegen. Zij zijn de ambassadeurs van het insectenrijk. Wanneer de wilde bij het naar zijn zin heeft, dan volgen hommels, vlinders, zweefvliegen en de rest van het insectenrijk haast vanzelf.

 

De boom als voedselparadijs
Bomen bieden voedsel, bescherming en woonruimte. Maar niet elke boom draagt daar op een zelfde manier aan bij. Sommige bomen hebben de bij niets te bieden, omdat ze windbestuivers zijn. De bij zoekt bomen die nectar en stuifmeel leveren. Sommige bomen bloeien heel vroeg of juist heel laat in het jaar. Hierdoor kunnen ze de eerste en de laatste bijen van voedsel voorzien. Juist aan de randen van het seizoen hebben bijen het zwaar. Bomen kunnen daar een oplossing bieden, het zijn ware voedselparadijzen.

 

Habitats in beeld
In de BomenMonitor proberen we voor elke boom vast te leggen welke soort, en waar mogelijk zelfs welke cultivar het betreft. Dat stelt ons in staat om nauwkeurig habitats te berekenen. Ook kunnen we met deze informatie problemen in de ecologische structuren vaststellen. Met een gerichte aanplant van specifieke boomsoorten kan vaak al heel veel ten goede gekeerd worden. De BomenMonitor geeft deze analysemogelijkheid.

 

Bijenbomen-index
De experts van Cobra groeninzicht hebben op basis van de BomenMonitor de Bijenbomen-index ontwikkeld. Dit is een index die aangeeft hoe bij-vriendelijk het bomenbestand is. Ook brengen zij de ‘leemtes’ in beeld waar geen bijenbomen staan. Daar zal de bij, vanwege de vliegafstand tussen de bijenbomen, moeilijk of niet gedijen.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via info@bomenmonitor.nl