Kabels & leidingen

casus kabels en leidingen

Boomwortels versus kabels

In Nederland ligt een dicht netwerk van kabels en leidingen onder de grond. En elke dag komen daar tientallen kilometers bij. Alleen al voor de aanleg van glasvezelkabels wordt elk jaar al zo’n tienduizend kilometer gegraven.

 

Vechten om de ondergronds ruimte

Deze kabels en leidingen komen regelmatig in conflict met boomwortels. Tijdens graafwerk ontstaat soms onherstelbare schade aan de bomen. Het is daarom belangrijk om al tijdens de voorbereidingen een nauwkeurig en recent overzicht te hebben van waar alle bomen staan én waar wortels te verwachten zijn. Dat is precies wat de BomenMonitor biedt. Van elke boom staat de kroonprojectie, de stampositie en het kluitmodel op kaart. Hiermee valt ondergronds te voorspellen waar gegraven kan worden of waar geboord moet worden.

 

Gebruikers

Het adviesbureau Stantec uit Arnhem gebruikt de BomenMonitor voor zijn Bodemrisicokaart. Dit is een online omgeving waarin met één druk op de knop alle ondergrondse informatie beschikbaar is. Caiw, een verglazer, gebruikt de BomenMonitor voor het doorrekenen van de haalbaarheid van hun verglazingsprojecten. Verschillende grondroerders gebruiken de BomenMonitor voor het ontwerpen van graaftrajecten. De experts van Cobra groeninzicht maken risicokaarten met de data uit de BomenMonitor voor gemeenten, wanneer er binnen de gemeentegrenzen gegraven gaat worden.

 

Win-win: vloeiend werkproces en geen boomschade!

Het is een echte win-winsituatie! Door boominformatie toe te voegen aan het werkproces, ontstaat een gedegen voorbereiding, een vloeiend werkproces en wordt schade aan bomen geminimaliseerd. Zowel grondroerder als boombeheerder plukken hier de vruchten van. Zo werken wij, met onze spreekwoordelijke aar(d)tsvijand, intensief samen om de BomenMonitor elke dag weer te verrijken.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via info@bomenmonitor.nl