Kengetallen

Casus Kengetallen 1040x470px 02

Alle feiten en cijfers op een rij

Een veelgehoorde vraag is; ‘Hoeveel bomen heeft onze gemeente?’ en in het verlengde daarvan; ‘Hoe verhoudt het aantal vierkante meter boomkroon zich tot het aantal inwoners’. En zo zijn er nog legio vragen te bedenken waarbij de BomenMonitor het antwoord kan geven. Om inzicht te geven in de metadata lichten we hier een tipje van de sluier op in onderstaande opsomming:

 

 • maximale hoogte in kroon
 • minimale hoogte in kroon
 • gemiddelde hoogte kroon
 • mediaan hoogte kroon
 • stdev hoogte kroon
 • diameter boomkroon
 • diameter stam
 • diameter boomkluit
 • diepte boomkluit
 • oppervlak kroon

 

Ter inspiratie noemen we hieronder enkele interessante kengetallen of combinaties:

 

 • Aantal bomen per Provincie, gemeente, wijk of buurt
 • Aantal vierkante meter boomkroon per gebied
 • Verdeling aantal bomen of vierkante meter boomkroon gemeente, particulier en in bossen
 • Aantal bomen per inwoner
 • Diversiteitsmeting boomhoogteverdeling
 • Baten van bomen (CO2, waterretentie, fijnstof, zuurstof etc) per gebied
 • School in de meest/minst groene omgeving
 • De groenste straat
 • Enz enz

 

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via info@bomenmonitor.nl