Stiekeme bomen

casus stiekeme bomen

Het gevaar van niet accurate databases

Het zal je maar gebeuren als boombeheerder, een van je bomen valt op iemands eigendom. Of op een persoon… Hoewel je risico’s nooit voor 100% kan uitsluiten, helpt een gedegen analyse op de kwaliteit van bomen. Er is wel een belangrijke voorwaarde: de bomen moeten in een (gemeentelijke) database voor komen, om te worden gecheckt. Want alleen de bomen in de database worden gecontroleerd. Overige bomen moeten door hun desbetreffende eigenaar worden onderzocht. Gebeurt dat niet, dan kan de situatie met het verstrijken van de jaren heel nijpend worden.

 

Stiekeme bomen

Deze zogenaamde ‘stiekeme bomen’ zijn een groot probleem voor boombeheerders. Maar de oplossing is eigenlijk relatief simpel. Door de database van de boombeheerder naast de BomenMonitor te leggen, wordt duidelijk waar de mutaties zitten, of beheerde bomen ondertussen al weg zijn, maar ook of bestaande bomen wel allemaal in de beheerdatabase zitten. Deze cross-check is van levensbelang! Want daarmee wordt de integriteit van de beheerdatabase gegarandeerd en krijgt elke beheerde boom de behandeling die hij verdient. En dat levert veiligere bomen op!

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via info@bomenmonitor.nl.