Waterhuishouding

Casus_Waterhuishouding_1040x470px

BomenMonitor en waterhuishouding

Heftige regenbuien en het traag afvoeren van regenwater kan voor veel overlast zorgen. Straten, kelders en huizen kunnen onderlopen, wat tot schade kan leiden. Gelukkig kunnen bomen ingezet worden om de schade te beperken.

 

In een duurzaam watersysteem worden de problemen bij de bron aangepakt: daar waar het water valt. De boomkroon onderschept een deel van het hemelwater. Met name bij kleine buien kan dit significant zijn. Zo kan een grote boom tot wel 3 mm water in de kroon bufferen. Dat klinkt misschien weinig, maar over een dorp of stad gezien gaat het al snel over kubieke meters water die niet meer het riool in stromen. Daarnaast verdampen bomen ook water dat ze via de wortels opnemen. Hierdoor blijft de bodem rondom bomen vochtig en kunnen andere planten ook beter overleven. Daarnaast is de grond onder de boom geschikt om water in te laten infiltreren.

 

Om in beeld te krijgen hoeveel bomen nu bijdragen aan de waterhuishouding, moeten ze natuurlijk wel in kaart worden gebracht. Dit is waar de BomenMonitor perfect bij kan ondersteunen. Omdat het kroonoppervlak en -volume bekend is, kunnen we uitrekenen hoeveel water bomen jaarlijks afvangen. En wat de besparing hiervan is in euro’s. Maar we kunnen ook die locaties in kaart brengen waar het plaatsen van extra bomen een maximale invloed heeft.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via info@bomenmonitor.nl