Insectenbomen

casus bijen small

To bee or not to bee

Het gaat niet goed met de bijenstand in Nederland, dat is algemeen bekend. En in het kielzog van die bijen gaat het niet goed met alle (nuttige!) insecten in Nederland. Insecten, en met name bijen

Handhaving

casus handhaving small

Groene parels bewaren? Handhaven of niet?

Omgevingsvergunningen voor kap verleend? Of juist geweigerd? Herplantplichten opgelegd? Controle van aanwezigheid bomen op Monumentale bomenlijsten, bomenbestemmingsplannen of anders?

Stiekeme bomen

casus stiekeme bomen small

Het gevaar van niet accurate databases

Het zal je maar gebeuren als boombeheerder, een van je bomen valt op iemands eigendom. Of op een persoon… Hoewel je risico’s nooit voor 100% kan uitsluiten, helpt een gedegen analyse op de kwaliteit van bomen.